تاریخ ، محل برگزاری و مدت دوره  • زمان برگزاری دوره 18 , 19 بهمن ماه  از ساعت 8 صبح تا 12 ظهرمیباشد


  • و مدت دوره 8 ساعت می باشد


  • محل برگزاری دوره در خیابان دانشکده جنب دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشکده علوم انسانی خواهد بود