تاریخ ، محل برگزاری و مدت دوره  • زمان برگزاری دوره در آذر ماه سال 96 خواهد بود


  • و مدت دوره 8 ساعت می باشد


  • محل برگزاری دوره در مجتمع شماره 3 ( آیت الله هاشمی رفسنجانی) دانشکده علوم پایه خواهد بود