هزینه های ثبت نام EPT


300000تومان( سیصد هزار تومان) بوده که بصورت الکترونیکی بلافاصله بعد ازمراحل ثبت نام در وب سایت دانشگاه قسمت مربوط به EPT، قابل پرداخت خواهد بود.