تماس با همایش


آدرس دبیرخانه همایش: ارومیه کیلومتر 2 بلوار بسیج (فرودگاه) مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشکده علوم پایه/انسانی طبقه سوم گروه زبان انگلیسی

تلفن:04432759180  داخلی 331  ساعات تماس: شنبه تا سه شنبه 10 صبح تا 13 (فقط در صورت ضرورت)

ایمیل:
PIELTL@iaurmia.ac.ir

تلگرام: https://telegram.me/PIELTLConference