راهنمای ثبت نام


تمامی شرکت کنندگان محترم میتوانند از طریق سایت کنفرانس ثبت نام نمایند و با دریافت نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوند.

اگر چنانچه تمایل به ارسال مقاله دارند میتوانند از طریق همین حساب کاربری مقاله خود را ارسال نمایند و اگر صرفا قصد شرکت در کنفرانس را دارند می بایست فیش هزینه های واریزی را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. شرکت کنندگانی که مقاله یا پوستر اراِئه میکنند، پس از اعلام نتیجه داوری میتوانند فیش واریزی خود را اسکن کرده و به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.

هزینه های شرکت در همایش:

اعضای محترم هیات علمی با امکان ارسال مقاله: 2,500,000 ریال

اساتید حق التدریس : 2,000,000 ریال

دانشجویان با امکان ارسال مقاله: 2,000,000 ریال (شامل بسته همایش، گواهی ارائه در همایش و دو وعده ناهار کلا برای یک نفر)

شرکت در همایش به صورت آزاد: 2,000,000 ریال (شامل بسته همایش، گواهی شرکت در همایش و دو وعده ناهار)

هزینه ثبت نام با یک مقاله به شرح فوق می باشد و به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 500,000 ریال به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام: 0105638809003 حساب صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نزد بانک ملی شعبه دانشگاه)

قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور


هزینه اسکان با صبحانه به ازای هرشب: 500،000 ریال

هزینه هر وعده شام: 150،000 ریال

لازم به توضیح است اگر مقاله ای با نام چند نفر میباشد و همه همکاران مایل به شرکت در همایش باشند می بایست هرنفر هزینه همایش رو جداگانه واریز نماید. در غیر اینصورت بسته همایش به همراه گواهی ارائه به نام تمام نویسندگان به نویسنده مسئول که ثبت نام کرده داده میشود. 
خواهشمند است شرکت کنندگان گرامی فایل اسکن فیش واریزی را از طریق ایمیل دبیرخانه کنفرانس حداکثر تا تاریخ 30 اردیبهشت 1396 به نشانی: PIELTL@iaurmia.ac.ir ارسال نمایند.

شرکت کنندگان محترم می بایست روی فیش واریزی دقیقا ذکر نمایند که هزینه کدام وعده شام را پراخت کرده اند و تاریخ های دقیق اسکان را نیز مشخص نمایند. سپس فیش واریزی را اسکن نموده و از طریق ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. در ایمیل خود نیز دقیقا ذکر نمایند که هزینه کدام روز و کدام وعده شام را پرداخت نموده اند.