تقویم رویدادهای

دومین روز برگزاری همایش

دومین روز برگزاری همایش / ارائه مقالات سخنرانی/ در سامانه دان بصورت مجازی


اولین روز برگزاری همایش

اولین روز برگزاری همایش / ارائه مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر / پوسترهای تهیه شده نویسندگان محترم در بخش گالری تصاویر منتشر خواهد شد.


آخرین مهلت ثبت نام در همایش

آخرین مهلت ثبت نام در همایش


اعلام نتیجه داوری مقالات

اعلام نتیجه داوری مقالات


اخرین مهلت ارسال مقالات

اخرین مهلت ارسال مقالاتاخبار و رخدادهای

برنامه اجرایی همایش/ به اطلاع محققان عزیز می رساند برنامه اجرایی همایش در همین سامانه صفحه جانبی برنامه اجرایی و سخنرانی های همایش قابل دریافت است

به اطلاع محققان عزیز می رساند برنامه اجرایی همایش در همین سامانه صفحه جانبی برنامه اجرایی و سخنرانی های همایش قابل دریافت است

نحوه طراحی پوستر همایش برای مقالات پذیرفته شده : به اطلاع محققان عزیز می رساند نحوه تهیه پوستر در سامانه همایش بخش گالری تصاویر گذاشته شده است

به اطلاع محققان عزیز می رساند نحوه تهیه پوستر در سامانه همایش بخش گالری تصاویر گذاشته شده است

با توجه به برگزاری همایش به صورت مجازی، پذیرفته شدگان مقالات به صورت پوستر لطفا پوسترهای خود فقط در قالب PDF تهیه و به ایمیل همایش ارسال نمایند تا جهت داوری هیات داوران، مطالعه شرکت کنندگان، در سامانه همایش قرار داده شود. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

با توجه به برگزاری همایش به صورت مجازی، پذیرفته شدگان مقالات به صورت پوستر لطفا پوسترهای خود فقط در قالب PDF تهیه و به ایمیل همایش ارسال نمایند تا جهت داوری هیات داوران، مطالعه شرکت کنندگان، در سامانه همایش قرار داده شود. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

نحوه ارسال فیش واریزی شرکت در همایش: لازم است نویسندگان محترم مقالات هزینه اعلام شده را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

لازم است نویسندگان محترم مقالات هزینه اعلام شده را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

ثبت نام نهایی در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی: به اطلاع محققان عزیز می رساند ثبت نام نهایی در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی، به منزله پرداخت هزینه ثبت نام است. لذا مطابق مصوبه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، هزینه هر مقاله یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان) و هزینه مقالات دوم و سوم هر نویسنده با 25 درصد تخفیف یعنی 750 هزار ریال( 75 هزار تومان) است. نویسندگان محترم این هزینه را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز کنند.

به اطلاع محققان عزیز می رساند ثبت نام نهایی در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی، به منزله پرداخت هزینه ثبت نام است. لذا مطابق مصوبه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، هزینه هر مقاله یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان) و هزینه مقالات دوم و سوم هر نویسنده با 25 درصد تخفیف یعنی 750 هزار ریال( 75 هزار تومان) است. لازم است نویسندگان محترم مقالات این هزینه را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

به اطلاع محققان عزیز می رساند داوری مقالات توسط کمیته علمی تمام و نتایج داوری در صفحه شخصی شما عزیزان ثبت شد. ضمن تبریک به نویسندگان مقالات پذیرش شده، خواهشمند است تا 15 مهر ماه 1400 جهت ادامه فرایند همایش، نسبت به ثبت نام نهایی اقدام فرمایید. با سپاس و احترام مجدد/ دکتر علی خادمی/ دبیر علمی همایش

به اطلاع محققان عزیز می رساند داوری مقالات توسط کمیته علمی تمام و نتایج داوری در صفحه شخصی شما عزیزان ثبت شد. ضمن تبریک به نویسندگان مقالات پذیرش شده، خواهشمند است تا 15 مهر ماه 1400 جهت ادامه فرایند همایش، نسبت به ثبت نام نهایی اقدام فرمایید. با سپاس و احترام مجدد/ دکتر علی خادمی/ دبیر علمی همایش

به اطلاع محققان عزیز می رساند داوری مقالات توسط کمیته علمی شروع شده و به زودی نتایج داوری در صفحه شخصی شما عزیزان ثبت خواهد شد.

به اطلاع محققان عزیز می رساند داوری مقالات توسط کمیته علمی شروع شده و به زودی نتایج داوری در صفحه شخصی شما عزیزان ثبت خواهد شد.

برگزاری همایش: 24 و 25 مهر1400- اخرین مهلت ارسال مقالات: 31 شهریورماه 1400- زمان اعلام نتایج داوری: تا 10 مهر1400- آخرین زمان ثبت نام نهایی در همایش: 15 مهر1400

برگزاری همایش: 24 و 25 مهر1400- اخرین مهلت ارسال مقالات: 31 شهریورماه 1400- زمان اعلام نتایج داوری: تا 10 مهر1400- آخرین زمان ثبت نام نهایی در همایش: 15 مهر1400

به اطلاع محققان عزیز می رساند دریافت مقالات همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی تا 31 شهریور 1400 تمدید شده است علاقمندان می توانند مقالات خود را از طریق ثبت نام در سایت ارسال نمایند.

به اطلاع محققان عزیز می رساند دریافت مقالات همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی تا 31 شهریور 1400 تمدید شده است علاقمندان می توانند مقالات خود را از طریق ثبت نام در سایت ارسال نمایند.

به اطلاع محققان عزیز می رساند مقالات همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی در پایگاه ISC نمایه خواهد شد.