هزینه های ثبت نام دوره روش تدریس ویژه اساتید حق التدریس 72000تومان(هفتاد و دو هزار تومان) بوده که بصورت الکترونیکی بلافاصله بعد از ثبت نام در وب سایت دانشگاه قسمت مربوط به دوره ویژه اساتید حق التدریس، قابل پرداخت خواهد بود.