هزینه های ثبت نام


 

 

هزینه ها پس از اعلام نتایج داوری قابل پرداخت است.

شماره حساب دانشگاه :                     0105638809003
اعضای محترم هیات علمی  و پژوهشگران آزاد باامکان ارایه مقاله به صورت سخنرانی(تا دو مقاله): ۶۰۰۰۰۰ ریال

 

اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران آزاد با امکان ارایه مقاله به صورت پوستر(تا دو مقاله): ۵۰۰۰۰۰ ریال

 

دانشجویان با امکان ارایه مقاله به صورت سخنرانی:۳۵۰۰۰۰ ریال

 

دانشجویان با امکان ارایه مقاله به صورت پوستر: ۲۵۰۰۰۰ ریال

 

توجه:  در صورت دانشجو بودن؛ لطفا  فایل اسکن کارت دانشجویی به ایمیل همایش ارسال شود.

به نویسنده مسئول هر مقاله گواهی نامه شرکت وارائه مقاله در همایش ارائه خواهد شد.

 

به ازای هر مقاله بیش از دو مقاله مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به هزینه ثبت نام اضافه می گردد.هزینه نمایه سازی مقالات در پایگاه SID در صورت تمایل به ازای هر مقاله 200000 ریال می باشد.( در صورت درخواست برای نمایه در sid هزینه در روز همایش گرفته خواهد شد و از پرداخت و ارسال فیش در سایت خودداری شود.)

 هزینه شرکت در هر یک از کارگاه های آموزشی 200000 ریال می باشد که در زمان ومحل برگزاری نقداً دریافت خواهد شد.

شرکت ارائه دهندگان مقاله در یک کارگاه رایگان می باشد.

توجه: خواهشمند است شرکت کنندگان گرامی فایل اسکن فیش واریزی را از صفحه کاربری خود ویا از طریق ایمیل کنفرانس حداکثر تا یک هفته مانده به برگزاری همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. شرکت کنندگان محترم توجه نمایند که روی فیش واریزی دقیقا ذکر نمایند که هزینه واریزی مربوط به همایش بهداشت و سلامت جوانان است.