اهداف همایش


اهداف همایشفراهم نمودن فضای علمی مناسب برای ارائه و تبادل نظر در زمینه آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در حوزه بهداشت و سلامت جوانان-ارائه یافته های علمی در زمینه سلامت جوانان به مراکز و موسسات در حوزه بهداشت و سلامت به منظور به کارگیری این یافته ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت ارائه خدمات به جوانان-
 جمع بندی وارائه یافته های علمی و آخرین دستاوردهای پژوهشی به سیاستگزاران کشور در جهت کمک به تصمیم گیری درحوزه بهداشت و سلامت جوانان- بالا بردن توان علمی و عملکردی کارشناسان،مسئولین حوزه بهداشت و سلامت،دانشجویان و سایر علاقه مندان-فراهم کردن فضای مناسب بحث و تبادل نظر بین متخصصان علوم مرتبط با بهداشت و سلامت جوانان-ارائه راهبرد ها و راهکارهای مناسب در حوزه بهداشت و سلامت جوانان به منظور حفظ و ارتقای آن-
 فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف -